Екатерина Лукоянова

Интенсив "Испанский с нуля до А1" пройден за 30 дн.
Интенсив "Испанский A2.1" пройден за 23 дн.
Интенсив "Испанский A2.2" пройден за 35 дн.
Интенсив "Испанский B1.1" пройден за 24 дн.