Анна Федотова

Интенсив "Испанский с нуля до А1" пройден за 40 дн.
Интенсив "Испанский A2.1" пройден за 48 дн.
Интенсив "Испанский A2.2" пройден за 60 дн.
Интенсив "Испанский B1.1" пройден за 30 дн.