av.suetina

Интенсив "Испанский с нуля до А1" пройден за 46 дн.
Интенсив "Испанский A2.1" пройден за 42 дн.
Интенсив "Испанский A2.2" пройден за 47 дн.
Интенсив "Испанский B1.1" пройден за 26 дн.