Тема: Предлоги
a sinistra di - слева от
итальянский:
a sinistra di - слева от