Тема: Наречия времени
испанский:
enseguida - сразу же