Тема: Эмоции
английский:
to be surprised - удивляться